Spadki: Zapis windykacyjny alternatywą dla dziedziczenia

Alternatywą w stosunku do dziedziczenia i sposobem na przypisanie określonym spadkobiercom określonych przedmiotów jest instytucja zapisu windykacyjnego.
Strona 1 z 11